Godziny otwarcia: pn - pt 9.00 - 20.00
logo

Tlenoterapia hiperbaryczna

Tlenoterapia hiperbaryczna - co to? Dlaczego warto ją stosować?

Terapia tlenem pod ciśnieniem polega na oddychaniu czystego tlenu przy jednoczesnym zwiększaniu ciśnienia w ciele ponad normalne (ciśnienie na poziomie morza). Proces ten jest osiągany w specjalnej komorze, w której pacjent wygodnie oddycha czystym tlenem, podczas gdy ciśnienie wewnątrz komory stopniowo się zwiększa. Na podstawie praw fizyki – prawa Boyle’a, prawa Henry’ego i prawa Daltona – oddychanie tlenem pod ciśnieniem pozwala na rozpuszczenie tlenu w części płynnej krwi, czyli osoczu. W normalnych warunkach osocze nie przenosi tlenu, co pozostaje w gęstości krwinek czerwonych i hemoglobiny. Rozpuszczenie tlenu w osoczu pozwala mu przenikać do tkanek organizmu co najmniej czterokrotnie głębiej, co skutkuje znacznie wyższym stężeniem tlenu w organizmie – nawet o 1,200% wyższym!

Ale dlaczego potrzebowałbyś lub chciałbyś zwiększyć stężenie tlenu w swoim ciele? W normalnych warunkach powietrze, które oddychamy, zawiera mieszankę gazów, z których tylko około 21% to tlen. Zazwyczaj jest to wystarczające dla podstawowych funkcji organizmu u osób z normalnymi płucami. Jednak zwiększenie poziomu tlenu w organizmie wywołuje całą kaskadę korzyści zarówno w krótkim, jak i długim okresie (jeśli wykonuje się to wystarczająco wiele razy). To właśnie ta kaskada korzyści wzmacnia i przyspiesza zdolność organizmu do samonaprawy, generowania energii oraz tworzy środowisko, w którym tłumiony jest stan zapalny, a promowana jest regeneracyjna gojenie się.

Korzyści tlenoterapii hiperbarycznej

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) w komorze miękkiej to innowacyjne podejście terapeutyczne, które wykorzystuje wysokie stężenie tlenu pod zwiększonym ciśnieniem do leczenia różnych schorzeń i urazów.  Podczas sesji terapeutycznej, pacjent oddycha czystym tlenem pod zwiększonym ciśnieniem, co powoduje znaczną saturację tlenem we krwi i tkankach. Wysokie stężenie tlenu wspomaga procesy naprawcze i regeneracyjne organizmu oraz zmniejsza stan zapalny.

Hiperoksygenacja

Jak wspomniano wcześniej, mHBOT zwiększa ilość tlenu przenoszonego do krwi, umożliwiając większe rozpuszczenie tlenu w głębokich tkankach organizmu, w tym w limfatycznych oraz płynie mózgowo-rdzeniowym otaczającym mózg i rdzeń kręgowy. To odwraca hipoksję (obszary ciała, w których tego tlenu brakuje), pomagając utlenić komórki i tkanki, które są zagrożone śmiercią (takie jak tkanki uszkodzone podczas operacji lub z  powodu utraty dopływu krwi).

Przeciwzapalność

W krótkim okresie mHBOT reguluje szlaki zapalne i zwęża naczynia krwionośne, aby zmniejszyć przeciekanie płynu, tym samym zmniejszając obrzęk. W dłuższej perspektywie mHBOT wywiera efekty epigenetyczne, wyłączając geny odpowiedzialne za zapalenie. Zmniejszenie stanu zapalnego i obrzęku wzmacnia układ odpornościowy i poprawia funkcjonowanie mitochondriów.

Neowaskularyzacja

Hiperbaryczna terapia tlenowa stymuluje wzrost nowych naczyń krwionośnych w ciele, co zwiększa krążenie, umożliwiając ożywienie tkanek nawet po zakończeniu protokołu leczenia.

Efekt przeciwbakteryjny

Hiperbaryczna terapia tlenowa poprawia układ odpornościowy, osłabiając bakterie wywołujące infekcje. Zwiększa również naturalne przeciwutleniacze organizmu i eliminatory wolnych rodników, co zwiększa zdolność do walki z chorobami i infekcjami. Może także synergizować z niektórymi antybiotykami, poprawiając ich skuteczność.

Wsparcie dla mitochondriów

mHBOT umożliwia mitochondriom, bateriom naszych komórek, wytwarzanie adenozynotrifosforanu, czyli ATP. ATP to substancja chemiczna przechowująca i uwalniająca energię niezbędną do wielu procesów komórkowych i głównego źródła energii dla naszego ciała. Gdy doświadczasz uszkodzeń komórkowych i zdolność do przenoszenia tlenu jest zagrożona, twoje ciało jest zagrożone nieprodukowaniem wystarczającej ilości ATP. Oddychanie czystym tlenem pod ciśnieniem pozwala na dostarczenie nawet 1,200% więcej tlenu do twojego układu krążenia bezpośrednio do osocza. Dzięki temu, dostarczając nadzwyczaj wysokie poziomy tlenu, mHBOT pomaga optymalizować produkcję energii komórkowej.

Mobilizacja komórek macierzystych

Podczas leczenia mHBOT ma moc zwiększenia ośmiokrotnie ilości komórek macierzystych w krążeniu. Te komórki macierzyste już istnieją w organizmie i mają zdolność różnicowania się w dowolny rodzaj tkanki, co czyni je cennym narzędziem do regeneracji i gojenia.

Jakie są wskazania do zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej?

Tlenoterapia hiperbaryczna może pozytywnie wpływać na walkę z szerokim zakresem chorób, urazów i innych stanów. Jednak tylko 14 wskazań zostało zatwierdzonych przez FDA. Choć inne nie są jeszcze zatwierdzone, istnieje obszerna literatura naukowa wykazująca pozytywne działanie tlenoterapii hiperbarycznej w tych przypadkach.

Zatwierdzone Wskazania

Te warunki, które można nazwać „na etykiecie”, są zatwierdzone przez FDA i zazwyczaj są objęte ubezpieczeniem.

 1. Zator powietrzny lub gazowy
 2. Zatrucie tlenkiem węgla
 3. Zamykanie centralnej tętnicy siatkówki
 4. Przewlekłe, oporne na leczenie, zapalenie kości
 5. Uszkodzenie mięśni przez zgniecenie i inne ostre niedokrwienie
 6. Choroba dekompresyjna
 7. Rany na dolnych kończynach u osób z cukrzycą
 8. Niepowodzenie przeszczepu skóry i płatów
 9. Gazowa gangrena
 10. Nekrotyczne infekcje miękkich tkanek
 11. Uszkodzenie tkanek po radioterapii
 12. Ciężka anemia (używana jako terapia przejściowa)
 13. Nagła utrata słuchu odbiorczego
 14. Ciężkie oparzenia

Wskazania Niezatwierdzone

Te warunki, które można nazwać „poza etykietą”, nie zostały jeszcze zatwierdzone przez FDA. Zazwyczaj nie są objęte ubezpieczeniem.

 1. Urazy mózgu z niedotlenieniem
 2. Zapalenie stawów
 3. Rak (synergia leczenia)
 4. Porażenie mózgowe dziecięce
 5. Przewlekłe zmęczenie
 6. Ból przewlekły
 7. Zespół bólu regionalnego
 8. Wstrząs mózgu i uraz mózgu
 9. Choroba Leśniowskiego-Crohna
 10. Choroba zapalna jelit
 11. Zapalenie pęcherza moczowego
 12. Borelioza
 13. Migrena/ból głowy
 14. Stwardnienie rozsiane
 15. Uszkodzenia rdzenia kręgowego
 16. Urazy sportowe
 17. Udar
 18. Przygotowanie i rekonwalescencja po operacji

Czego oczekiwać podczas terapii?

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest prosta – wystarczy, że położysz się w specjalnej komorze wygodnie i zrelaksujesz. Przed pierwszym zabiegiem odbędzie się konsultacja, która zazwyczaj ma na celu potwierdzenie braku przeciwwskazań oraz ustalenie protokołu najbardziej odpowiedniego dla twoich warunków, aby osiągnąć zamierzone cele zdrowotne. Terapia w komorze hiperbarycznej trwa godzinę, natomiast pierwsza wizyta, wraz z konsultacją potrwa około jednej godziny i piętnastu minut.

pierwsza wizyta

Nauka stojąca za mHBOT

mHBOT polega na terapii wysokociśnieniowym tlenem, który pozytywnie wpływa na zdrowie i wiele chorób. Każda komórka w ciele potrzebuje tlenu do zachowania, naprawy i poprawy funkcji komórkowych. Oddychanie czystym tlenem pod ciśnieniem większym niż na poziomie morza pomaga zalewać ciało wzbogaconym tlenem, tworząc kaskadę pozytywnych korzyści.

Zgodnie z UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society), a także z Centrami ds. Medicare i Medicaid oraz innymi dostawcami zewnętrznymi, hiperbaryczna terapia tlenowa polega na oddychaniu przez pacjenta czystego tlenu w hermetycznie zamkniętej komorze pod ciśnieniem 1,4 ATA lub wyższym.

Mechanizmy działania mHBOT opierają się na kilku prawach gazowych oraz fizjologicznych i biochemicznych efektach hiperoksji.

Prawo Boyle’a mówi, że przy stałej temperaturze ciśnienie i objętość gazu są odwrotnie proporcjonalne. To stanowi podstawę wielu aspektów terapii hiperbarycznej.

Prawo Henry’ego mówi, że ilość gazu rozpuszczonego w cieczy lub tkance jest proporcjonalna do częściowego ciśnienia tego gazu w kontakcie z cieczą lub tkanką. To stanowi podstawę zwiększonego napięcia tlenu w tkankach podczas leczenia hiperbarycznego tlenem.

Prawo Daltona mówi, że w mieszanym gazie każdy składnik wywiera ciśnienie proporcjonalne do jego frakcji w całkowitej objętości (ciśnienie częściowe).

schemat

Większość tlenu przenoszonego we krwi jest związana z hemoglobiną, która w 97% nasycana jest przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Przy zwiększonym ciśnieniu tlenu, może być przenoszony w osoczu krwi (zgodnie z prawem Henry’ego), umożliwiając dotarcie tlenu do obszarów ciała, do których zwykle nie dociera, ułatwiając gojenie się. Może to być szczególnie istotne dla pacjentów, którzy mają stany medyczne ograniczające zdolność krwi do przenoszenia tlenu.

Czy tlenoterapia hiperbaryczna jest dla Ciebie?

tlenoterapia

O zastosowaniu i potencjale łagodnej tlenoterapii hiperbarycznej (mHBOT) przekonała się już szeroka gama zadowolonych pacjentów.  Wystarczy skonsultować się z naszym doświadczonym  specjalistą, aby w pełni ocenić, czy mHBOT jest odpowiedni dla ciebie w osiągnięciu twoich celów zdrowotnych.  Jest to moment, aby zadawać naszym pacjentom pytania i zachęcamy naszych pacjentów do zrobienia tego samego. Jeśli okaże się, że mHBOT jest odpowiedni dla pacjenta, tworzymy spersonalizowany protokół leczenia, który obejmuje przewidywaną liczbę sesji, przy określonym ciśnieniu przepisanym specjalnie dla niego. Warto również zauważyć, że mHBOT może być stosowany zarówno jako główne, jak i dodatkowe leczenie.

Jak często stosować tlenoterapię hiperbaryczną?

Częstotliwość sesji łagodnej tlenoterapii hiperbarycznej (mHBOT) może różnić się w zależności od konkretnego stanu, który jest leczony. Zazwyczaj mHBOT jest podawany jako seria sesji trwających około 60 minut, a nie jako jednorazowe leczenie. Całkowita liczba i częstotliwość sesji może wynosić od kilku do kilkudziesięciu, w zależności od stanu leczonego i odpowiedzi osoby na terapię. Ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą medycznym, który może ocenić twoją sytuację i zapewnić odpowiednie wskazówki dotyczące częstotliwości i czasu trwania sesji HBOT.

Warto zauważyć, że mHBOT powinien zawsze być przeprowadzany pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. Będzie mógł ocenić twój stan i monitorować postęp oraz bezpieczeństwo podczas terapii.

Jak długo utrzymują się efekty tlenoterapii?

Efekty HBOT mogą się różnić w zależności od leczonego stanu oraz indywidualnych czynników. Oto kilka ogólnych uwag dotyczących trwania efektów mHBOT:

Natychmiastowe efekty: Po sesji mHBOT możesz odczuć krótkotrwałe efekty, które mogą utrzymywać się przez kilka godzin. Mogą one obejmować tymczasowy wzrost poziomu energii, poprawę funkcji poznawczych oraz uczucie relaksu.

Efekty kumulacyjne: Korzyści terapeutyczne mHBOT kumulują się. Oznacza to, że wpływ mHBOT może stawać się bardziej zauważalny i długotrwały w miarę kolejnych zabiegów. Nowe tworzenie naczyń krwionośnych (angiogeneza) oraz inne oznaki gojenia się pojawiają się po wielokrotnych zabiegach.

Efekty specyficzne: Trwanie efektów mHBOT może również różnić się w zależności od leczonego stanu. W przypadku stanów ostrych, takich jak choroba dekompresyjna czy zatrucie tlenkiem węgla, efekty mHBOT mogą być natychmiastowe i utrzymywać się. W przypadku stanów przewlekłych, takich jak rany niegojące się czy zaburzenia neurologiczne, efekty mHBOT mogą być długotrwałe, ale mogą wymagać kontynuacji lub okresowych zabiegów w celu utrzymania korzyści.

Reakcja indywidualna: Reakcja każdej osoby na mHBOT może być inna. Niektórzy mogą doświadczyć korzyści trwających dłużej, podczas gdy inni mogą zauważyć bardziej tymczasowe efekty. Czynniki takie jak ogólny stan zdrowia, choroby współistniejące oraz przestrzeganie opieki po zabiegu mogą wpływać na trwanie efektów mHBOT.

Warto zauważyć, że badania nad długoterminowymi efektami mHBOT wciąż ewoluują, a korzyści mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Najlepiej skonsultować się z profesjonalistą, który może ocenić twoją  sytuację i dostarczyć bardziej dopasowanych informacji dotyczących potencjalnego trwania efektów mHBOT w twoim przypadku.

 

Zobacz także: Inhalacje wodorem