Godziny otwarcia: pn - pt 9.00 - 20.00

Terapia wodorem może pomagać pacjentom chorym na COVID-19

Inhalacje wodorem a COVID. Czy inhalacje wodorem mogą pomóc w leczeniu lub rehabilitacji po COVID-19? Na ten moment jest jeszcze zbyt wcześnie, aby dać jednoznaczną odpowiedź, ale przeprowadzono pierwsze terapie i badania w tym zakresie. Pokazują one, że podanie mieszanki wodoru i tlenu, poprawiło stan zdrowia pacjentów. O zaletach inhalacji wodorem w leczeniu zakażenia koronawirusem piszemy w tym artykule.

Pandemia COVID-19

Na chorobę COVID-19, wywoływaną przez zakażenie koronawirusem (SARS-CoV-2), zapadło już ponad 280 milionów ludzi na całym świecie (dane z grudnia 2021). Najcięższe formy tej choroby doprowadziły już do śmierci ponad 5,3 miliona osób. Jak dotąd nie są dostępne żadne skuteczne leki przeciwwirusowe do leczenia ciężkiej postaci tej choroby. Nie ma także skutecznych i bezpiecznych szczepionek, które mogłyby w pełni uodpornić na zakażenie SARS-CoV-2.

Badacze z wydziału intensywnej opieki medycznej Szpitala Ludowego prowincji Syczuan w Chengdu w Chinach badali możliwość zastosowania w przypadku pacjentów najciężej chorych na COVID-19 terapii wodorem. Zespół opublikował wyniki swoich badań w artykule zatytułowanym: „Hydrogen: A Potential New Adjuvant Therapy for COVID-19 Patients.” („Wodór: potencjalne nowe leczenie uzupełniające dla pacjentów z COVID-19”) w ostatnim numerze czasopisma Frontiers in Pharmacology.

Markery stanu zapalnego a przebieg COVID

Autorzy wyjaśniają, że wodór ma działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i regulujące gospodarkę hormonalną. Może również hamować immunologiczną apoptozę (zaprogramowaną śmierć) komórek organizmu.

schemat inhalacje wodorem covid
Inhalacje wodorem a COVID – schemat działania

SARS-CoV-2 jest znany z wywoływania u niektórych chorych tzw. burzy cytokinowej, czyli ostrej reakcji zapalnej. Zjawisko burzy cytokinowej jest często obserwowane w przebiegu ciężkich przypadków COVID-19 i może prowadzić do zgonów pacjentów. Burze cytokinowe powodują uszkodzenia płuc. Terapia wodorowa, jak piszą naukowcy, powoduje „odprowadzanie gęstej wydzieliny”, co zmniejsza intensywność objawów i w przypadku ciężkiego przebiegu choroby może pełnić rolę leczenia wspomagającego.

W przypadkach ciężkiego przebiegu COVID-19, jak tłumaczą naukowcy, w osoczu rośnie stężenie markerów stanu zapalnego, takich jak interleukiny IL-2, IL-7 i IL-10 i TNF-α (czynnik martwicy nowotworów). Obecnie nie istnieją specyficzne metody leczenia tego typu burz cytokinowych.

Inhalacje wodorem a COVID

Jak piszą członkowie zespołu badawczego, wodór jest gazem „bezbarwnym, bezwonnym i pozbawionym smaku”. Badania, których wyniki opublikowano w 2007 r. na łamach tygodnika Nature, wykazały, że wdychanie wodoru o dwuprocentowym stężeniu może wyeliminować rodnik hydroksylowy (OH) i anion nadtlenoazotynowy (ONOO-).

Ja stwierdzili naukowcy, w przypadku szczurów z urazem niedokrwiennym mózgu taka inhalacja może pomóc w reperfuzji i korekcji tego urazu. Badacze zauważają, że od tego czasu terapia wodorem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naukowców i specjalistów w dziedzinie intensywnej opieki medycznej.

Jak piszą autorzy artykułu: „ponieważ wodór ma działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i regulujące gospodarkę hormonalną, a także zapobiega apoptozie, taka terapia może potencjalnie znaleźć zastosowanie w wielu chorobach”. Cząsteczka wodoru jest bardzo mała, może zatem docierać do pęcherzyków płucnych i pomagać także w przypadku chorób płuc.

Burza cytokinowa

W czasie burzy cytokinowej dochodzi do wzrostu liczby limfocytów prozapalnych i mediatorów zwanych cytokinami, takich jak czynnik martwicy nowotworów (TNF-α), interleukiny (m. in. IL-1β i IL-6) oraz interferon gamma (IFN-γ).

Po aktywacji, cytokiny te aktywują oksydazę NADPH w leukocytach lub białych krwinkach. To z kolei powoduje powstawanie reaktywnych form tlenu (RFT), między innymi „ponadtlenków, rodników hydroksylowych i tlenu singletowego”. Wiadomo, że mogą one powodować uszkodzenia wielu narządów.

Wirus SARS-CoV-2 wywołuje burzę cytokinową związaną z interferonem gamma, która prowadzi do ciężkiego przebiegu choroby. Tę formę burzy cytokinowej zaobserwowano również w przypadku ptasiej grypy A H5N1 (na skutek wysokiego poziomu wiremii) oraz w zespole tzw. bliskowschodniego zespołu oddechowego (MERS), wywoływanego przez betakoronawirusa z tej samej rodziny co SARS-CoV-2. Jest ona zwykle spowodowana wysokim poziomem IL-1 β, INF-γ, IP-10, MCP-1, G-CSF, MIP-IA i TNF-α.

Inhalacje wodorem jako metoda leczenia

W leczeniu ciężkiej postaci COVID-19 stosuje się kilka leków, w tym tocilizumab i deksametazon. Próbowano również terapii leczenia polegającego na blokowaniu receptora interleukiny 6 (anti-IL6-receptor therapy). Niektórzy badacze odkryli także, że wodór może hamować przenikanie białych krwinek, takich jak neutrofile i makrofagi, do tkanki płuc, a także blokować działanie NF-κB i Mieloperoksydazy (MPO) w tej tkance. Redukuje poziom czynników zapalnych, a także zmniejsza wydzielanie cytokin w tkance płucnej, w tym TNF-α, IL-1, IL-6 i HMGB1. Wodór usuwa również RFT, w tym aniony hydroksylowe i nadtlenoazotynowe oraz przywraca prawidłowy metabolizm antyoksydacyjny.

Badania wykazały zatem, piszą naukowcy, że „leczenie wodorem może zmniejszyć poziom TNF-α, IL-1, IL-1 β, IL-6, IL-8, HMGB1, CCL2 i Egr-1 w tkance płucnej w modelach zwierzęcych”. Inhalacja wodorem w ciągu 45 minut może zmniejszyć stan zapalny dróg oddechowych obserwowany u pacjentów z astmą i POChP. Zespół dodał także, że „…wodór może hamować ścieżkę kinazy Rho (ROCK), zwiększać ekspresję ZO-1 i chronić komórki tkanki płucnej poprzez poprawę przenikalności międzykomórkowej i zmniejszenie uszkodzeń płuc.”

Autorzy badania przypuszczają zatem, że wodór może odegrać rolę w leczeniu pacjentów z uszkodzeniem płuc w ciężkim przebiegu COVID-19.

Wodór i jego wpływ na stres oksydacyjny

Jak wyjaśniają naukowcy, dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jest enzymem, który chroni organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, wyjaśniają naukowcy. Stwierdzono, że terapia wodorowa zmniejsza ilość dialdehydu malonowego w tkankach płuc, a tym samym wzmacnia działanie SOD.

Naukowcy twierdzą, że u krytycznie chorych pacjentów z COVID-19 często dochodzi do niewydolności wielonarządowej. Wodór, ze względu na swoje właściwości antyoksydacyjne i hamujące apoptozę, mógłby pomóc w ochronie ważnych narządów, między innymi serca, nerek i układu nerwowego.

Inhalacje wodorem zmniejszają ilość wydzieliny obserwowanej w przebiegu w COVID-19

W uszkodzeniach płuc spowodowanych stanem zapalnym lepka wydzielina wypełnia pęcherzyki płucne i zatyka oskrzeliki. Pacjentom może pomóc stosowanie tlenu podawanego za pomocą donosowych inhalacji tlenowych o wysokim przepływie oraz nieinwazyjna wentylacja wspomagana respiratorem. Badacze dodali, że ten tryb wentylacji z dodatnim ciśnieniem może również prowadzić do gromadzenia się lepkiej wydzieliny w oskrzelach i ostatecznie pogorszyć niedotlenienie lub brak tlenu w oskrzelikach.

Woda wzbogacona wodorem, stosowana w sytuacji wydzielania śluzu w modelach POChP wywołanej smogiem u szczurów, redukuje to wydzielanie i łagodzi niedotlenienie. Jak piszą badacze, „wczesna inhalacja wodorem może skutkować rozrzedzeniem wydzieliny, redukcją oporu obwodowych oskrzeli łagodzeniem duszności.”

W celu dostarczania mieszanki wodoru i tlenu do organizmu stosuje się inhalatory. Urządzenie HIM-17 to inhalator, który produkuje mieszankę wodoru i tlenu w stosunku 66%/33%. Taka mieszanka zwana jest też gazem browna.

inhalator wodoru HIM-17
Inhalator wodoru HIM-17

Czy terapia wodorem jest bezpieczna?

Część wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa wiąże się z faktem, że wodór jest łatwopalny i wybuchowy, ale w stężeniu poniżej 4 procent w połączeniu z tlenem w temperaturze pokojowej nie ulega łatwo zapłonowi. Stosowanie wodoru nie wywołuje także żadnych poważnych skutków ubocznych. Niektórzy pacjenci skarżą się jedynie na zgagę, zaparcia i bóle głowy.

Autorzy uważają, że inhalacje wodorem mogłyby z powodzeniem być stosowane w leczeniu pacjentów z ciężką postacią COVID-19. Piszą: „W przyszłości potrzebne są kolejne randomizowane badania kontrolne na dużą skalę, aby klinicznie zweryfikować skuteczność i bezpieczeństwo tego sposobu leczenia.”

Zapraszamy do kontaktu osoby, które chciałby dowiedzieć się więcej o wodoroterapii lub zakupić/wypożyczyć urządzenie. Tutaj znajdą Państwo nasze dane kontaktowe: https://www.inhalatorywodoru.pl/kontakt

Oferujemy również zabiegi wodoroterapii w naszym gabinecie w Krakowie: KCTH Spiro, Kraków, ul. Rzeczna 8/1, Telefon: +48 730 174 307 www.kcth.pl

KCTH Spiro – Komora hiperbaryczna Kraków | Śledź nas w social mediach:
Facebook: https://www.facebook.com/femmemedkrakow
Instagram: https://www.instagram.com/femme_med_krakow/

Źródło:

Artykuł ten w oryginale został opublikowany na stronie news-medical.net w listopadzie 2020.

Comments are closed.