Godziny otwarcia: pn - pt 9.00 - 20.00

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu autyzmu

Autyzm to zaburzenie rozwoju układu nerwowego. Cechują go upośledzenie interakcji społecznych, problemy z komunikacją oraz ograniczone i powtarzalne zachowania. Badania pokazały, że częstość występowania autyzmu w ostatnich latach wzrosła. Dlatego też, jedną z coraz częściej stosowanych metod leczenia jest tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT). Polega ona na wdychaniu czystego tlenu przy podwyższonym ciśnieniu w komorze hiperbarycznej. Ponadto tlenoterapię hiperbaryczną można bezpiecznie stosować u dzieci nawet przy ciśnieniu do 2.0 atm, przez 2 godziny dziennie i sesji złożonej z 40 zabiegów. HBOT jest stosowana z dobrym skutkiem w przypadku innych zaburzeń neurologicznych, podobnych do autyzmu, takich jak alkoholowy zespół płodowy oraz dziecięce porażenie mózgowe.

Tlenoterapia a hipoperfuzja mózgu u dzieci z autyzmem

Do patofizjologii autyzmu można zaliczyć hipoperfuzję – zmniejszenie przepływu krwi w mózgu. Powoduje to m.in. nietypowe zachowania, zachowania powtarzalne, zaburzony odbiór mimiki i emocji, spowolniony rozwój językowy. Podczas gdy HBOT może zniwelować skutki hipoperfuzji mózgu poprzez dostarczenie do niego większej ilości tlenu oraz wywołanie angiogenezy nowych naczyń krwionośnych. 

Stan zapalny tkanki nerwowej oraz układu pokarmowego

Kilka nowych badań wykazało, że u niektórych dzieci z autyzmem może występować stan zapalny tkanki nerwowej. Dodatkowo, niektórzy pacjenci z autyzmem cierpią na chroniczny przerost tkanki limfatycznej jelita krętego i okrężnicy oraz zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy. Charakteryzuje się ono stanem zapalnym błony śluzowej okrężnicy, żołądka i jelita cienkiego. HBOT ma potencjalne działanie przeciwzapalne na tkanki poprzez zmniejszenie produkcji prozapalnych cytokin oraz zwiększenie produkcji przeciwzapalnej IL-10. Dzięki temu stan pacjentów ulegał znacznej poprawie. Ponadto HBOT była stosowana w badaniach do poprawy stanu zapalnego jelita grubego jak i do uzyskania remisji choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Zaburzenia regulacji immunologicznej w autyzmie

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że u osób chorujących na autyzm występuje zaburzenie regulacji immunologicznej, a nowe badania ujawniają związek pomiędzy układem odpornościowym a układem nerwowym. W rodzinach z autyzmem występuje większa liczba schorzeń autoimmunologicznych w porównaniu z rodzinami kontrolnymi. Udowodniono, że HBOT może być przydatną metodą w leczeniu pewnych chorób immunologicznych. Ponadto istnieją pewne obiecujące wyniki, związane z jej przydatnością w chorobach reumatycznych, takich jak toczeń, twardzina i reumatoidalne zapalenie stawów. Pokazano, że HBOT tłumi reakcje układu odpornościowego, takie jak białkomocz, rumień twarzy i powiększenie węzłów chłonnych. HBOT prowadzi do złagodzenia objawów u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. U pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane natomiast – do znaczącego zwiększenia liczebności limfocytów T.

Stres oksydacyjny

Pokazano, że u autystycznych dzieci występuje zwiększony stres oksydacyjny, w tym obniżony poziom glutationu w surowicy. Stwierdzono u nich podwyższony poziom składników pro-oksydacyjnych, a obniżony był poziom enzymu antyoksydacyjnego. Przy długoterminowym, powtarzalnym stosowaniu, z wykorzystaniem ciśnienia poniżej 2.0 atm HBOT może obniżyć stres oksydacyjny. Dzieje się to poprzez zmniejszenie peroksydacji lipidów oraz zwiększenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych. 

Praca mitochondriów a autyzm

Lombard wysunął hipotezę, że autyzm może być wynikiem zaburzenia pracy mitochondriów. Opublikowano pewną liczbę studiów przypadków wspierających tę tezę. Dotyczyły one dwójki autystycznych dzieci z hipotonią, kwasicą mleczanową  i nieprawidłowymi wynikami oznaczeń enzymów mitochondrialnych w biopsji mięśni. W innym badaniu, które objęło 100 dzieci z autyzmem również stwierdzono dysfunkcję mitochondriów. Niedotlenienie może zaburzać pracę mitochondriów i obniżyć produkcję ATP. Ponieważ tylko 0,3% wdychanego tlenu jest ostatecznie dostarczana do mitochondriów, zwiększenie podaży tlenu do nieprawidłowo działających mitochondriów za pomocą HBOT może pomóc w poprawie ich pracy. W badaniach pokazano, że HBOT aktywuje transkrypcję i replikację mitochondrialnego DNA i wzmaga biogenezę mitochondriów w mózgu. 

Nieprawidłowości neuroprzekaźników

Wykazano, że dzieci z autyzmem syntetyzują mniej serotoniny. Poziom tryptofanu, który jest prekursorem serotoniny, w osoczu, również jest niższy, w porównaniu z dziećmi z grupy kontrolnej. Objawia się to wzrostem autystycznych zachowań, takich jak: kręcenie się, machanie rękami, chodzenie tam i z powrotem. W ramach jednego z badań wykazano w odniesieniu do HBOT “działanie podobne do środków przeciwdepresyjnych”. Stwierdzono, że działa za pośrednictwem szlaków serotoninergicznych.

Uzasadnienie stosowania HBOT w leczeniu autyzmu

W badaniu obejmującym 111 pacjentów pokazano, że po tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci z niedotlenieniem w okresie okołoporodowym istnieje statystycznie znacząca poprawa kliniczna. Między innymi w obszarze dużej motoryki, pamięci, uwagi oraz używania języka. Większość pozytywnych efektów utrzymywała się przez trzy miesiące po leczeniu. Niektóre dzieci objęte badaniem zaczęły chodzić, mówić i siadać po raz pierwszy w życiu. Heuser i in., którzy leczyli 4-letnie dziecko z autyzmem terapią hiperbaryczną donieśli o “uderzającej poprawie w zachowaniu, w tym funkcjach pamięciowych i kognitywnych” po zaledwie dziesięciu sesjach. 

Na podstawie tych rezultatów postawiono hipotezę, że HBOT może przyczynić się do redukcji objawów autyzmu.

AUTYZM Badania przeprowadzone w Tajlandii

HBOT to nowa terapia dla dzieci z autyzmem w Tajlandii. Celem badania było określenie, czy tlenoterapia hiperbaryczna jest bezpieczna u dzieci z autyzmem i ma statystycznie istotny wpływ na objawy autystyczne. Dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem były poddawane tlenoterapii hiperbarycznej w ilości 10 sesji przy ciśnieniu 1,3 ATA. Przed i po leczeniu oceniano je w pięciu obszarach:

  • rozwój społeczny,
  • umiejętności motoryczne i koordynacja oko-ręka,
  • rozwój mowy,
  • motoryka duża,
  • umiejętności samopomocy

Rezultaty: W pięciu obszarach nastąpiła znaczna poprawa. U 75% dzieci nastąpiła poprawa, podczas gdy u 25 % nie wystąpiła odpowiedź na leczenie.

Zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej oferujemy w naszych gabinetach w Krakowie:

KCTH Spiro, Kraków, ul. Rzeczna 8/1, ul. Raciborska 17 (Pasaż Ruczaj)

Telefon: +48 730 174 307 www.kcth.pl

Źródło:

Rossignol D., Bradstreet J., Van Dyken K i inni.,Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders, Rossignol et al. Medical Gas Research 2012,2:16;http://www.medicalgasresearch.com/content/2/1/16

KCTH Spiro – Komora hiperbaryczna Kraków | Śledź nas w social mediach:
Facebook: https://www.facebook.com/femmemedkrakow
Instagram: https://www.instagram.com/femme_med_krakow/

Comments are closed.