Godziny otwarcia: pn - pt 9.00 - 20.00

Astma a tlenoterapia hiperbaryczna

Astma to przewlekłe zapalenie oskrzeli prowadzące do niekontrolowanego ich skurczu. Od ok. 50 lat obserwuje się wzrost zachorowań na astmę, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Może to być spowodowane dużym zanieczyszczeniem powietrza oraz spożywaniem mocno przetworzonej żywności.

Diagnoza opiera się na stwierdzeniu charakterystycznych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak: świsty, krótki oddech (duszność), ucisk w klatce piersiowej, kaszel i zmienne zaburzenia wentylacji, których dowód stanowią zmienne objawy kliniczne.

Objawy pozwalające na rozpoznanie astmy

 • występowanie więcej niż jednego objawu (izolowany kaszel u osób dorosłych rzadko jest objawem astmy);
 • objawy nasilające się w nocy lub wcześnie rano;
 • objawy zmienne w czasie i o różnym nasileniu;
 • objawy wywoływane przez infekcje wirusowe, wysiłek, ekspozycję na alergeny, zmiany pogody, śmiech lub czynniki podrażniające, takie jak dym papierosowy, ostre zapachy czy spaliny samochodowe.

Rodzaje astmy ze względu na przyczynę

 • alergiczna (zewnątrzpochodna), w rozwoju której istotną rolę odgrywa alergia, objawiająca się m.in. wzrostem stężenia przeciwciał klasy IgE w surowicy krwi.
 • niealergiczna (wewnątrzpochodna), w której nie udaje się potwierdzić udziału znanych alergenów i swoistych przeciwciał klasy IgE, w wyzwalaniu objawów choroby; 
 • astma o późnym początku – zwykle niealergiczna, występująca przede wszystkim u dorosłych kobiet, często wymagająca stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w dużych dawkach,
 • astma z utrwaloną obturacją (utrwalonym zwężeniem oskrzeli) – u niektórych chorych, po wielu latach trwania choroby, dochodzi do nieodwracalnej obturacji, czyli zwężenia oskrzeli, wskutek trwałej przebudowy ich ściany,
 • współistniejąca z otyłością – u niektórych chorych z otyłością objawy astmy są bardzo nasilone, pomimo niewielkiego stanu zapalnego w ścianie oskrzeli.

Zwężenie światła oskrzeli i w konsekwencji ograniczenie przepływu powietrza może być wynikiem:

 • skurczu mięśni gładkich oskrzeli,
 • obrzęku błony śluzowej oskrzeli,
 • zalegania w drogach oddechowych gęstego śluzu (tzw. czopów śluzowych),
 • zmian strukturalnych ściany oskrzeli.

Astma a zabieg tlenoterapii hiperbarycznej

Astma nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do tlenoterapii hiperbarycznej

By móc skorzystać z komory, pacjenci muszą znajdować się pod kontrolą lekarza i przyjmować leki. Ponadto przepływ tlenu powinien być zmniejszony do 4 l / minutę. Warto zaznaczyć, że inhalatory nie powinny być wnoszone do komory, gdyż stężenie tlenu może zmienić skład leku. 

Skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu astmy

Skuteczność HBOT w terapii astmy sprawdzali lekarze z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Dziesięciu pacjentów (5 z atopowym zapaleniem skóry i 5 z astmą świądową) w wieku 8-38 lat poddawanych było tlenoterapii hiperbarycznej. Stosowano ją codziennie przez 15 dni. Równolegle z oceną kliniczną oznaczono również poziom immunoglobulin typu G, M, E oraz poziom dopełniacza C3 i C4. U wszystkich pacjentów otrzymujących to leczenie nastąpiła poprawa kliniczna. U 9 z nich nastąpił spadek poziomu immunoglobuliny IgE. Poziomy dopełniacza również się zmniejszyły.

Więcej o tym badaniu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1345603/

Dr Rashmi Gulati w artykule “Hyperbaric Oxygen Therapy and Asthma and Allergies” udowadnia, że tlenoterapia hiperbaryczna może być pomocna dla osób cierpiących na astmę i alergię. Dodatkowo tlenoterapia hiperbaryczna zmniejsza niedotlenienie krwi, pojawiające się często u osób ze zmniejszoną drożnością zatok w wyniku alergii. Wstępne badania wykazały, że dzięki HBOT obniża się ilość przeciwciał odpowiedzialnych za reakcje immunologiczne organizmu. W konsekwencji zmniejsza się nasilenie odpowiedzi alergicznej. Chociaż konieczne są dalsze badania, wczesne dane sugerują, że tlenoterapia hiperbaryczna może pomagać cierpiącym na alergię i astmę.

Odwiedź nas w Krakowskim Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej

ul. Rzeczna 8/1 lub ul. Raciborska 17 (Pasaż Ruczaj)

telefon: +48 730 174 307

Comments are closed.