Godziny otwarcia: pn - pt 9.00 - 20.00

Ozonoterapia, tlenoterapia hiperbaryczna, wodoroterapia – porównanie metod

W tym artykule porównamy ze sobą ozonoterapię, tlenoterapię hiperbaryczną oraz wodoroterapię. Dwie ostatnie stosowane są u nas, w Krakowskim Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej. Dlaczego akurat te? Dowiesz się czytając artykuł.

Czym jest ozon?

Ozon występuje w naturze jako składnik atmosfery ziemskiej, powstaje na wysokości około 30 tys. metrów pod wpływem działania promieni ultrafioletowych. Jest również wytwarzany sztucznie w specjalnych generatorach.

Ozon posiada silne właściwości utleniające i dezynfekujące i dlatego wykorzystuje się go na całym świecie w celu zwalczania bakterii, wirusów, grzybic i innych drobnoustrojów. Jednak, aby ozon mógł działać bakteriobójczo, musi być obecny w stężeniu znacznie przekraczającym poziom bezpieczny dla ludzi i zwierząt!

Dla człowieka jest toksyczny. Ponadto wdychany w dużych ilościach może uszkadzać układ oddechowy i sercowo-naczyniowy oraz zaburzać pracę systemu odpornościowego. Głównym działaniem fizjologicznym ozonu jest podrażnienie błon śluzowych. Wdychanie ozonu może prowadzić do podrażnienia płuc, co prowadzi do obrzęku płuc. Obrzęk płuc jest zwykle opóźniony o kilka godzin po ekspozycji i dlatego reakcja objawowa nie stanowi wiarygodnego ostrzeżenia przed narażeniem na toksyczne stężenia ozonu. Mimo to jest stosowany od dziesięcioleci w niewielkich stężeniach. 

Ozonoterapia

Ozonoterapia, czyli leczenie mieszaniną tlenowo – ozonową, to zabieg medycyny alternatywnej, który znalazł zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń, zaburzeń i urazów. Choć mówi się, że terapia ozonem jest całkowicie bezpieczna, przed jej bezkrytycznym stosowaniem ostrzega między innymi amerykańska rządowa Agencja Żywności i Leków (FDA). Według specjalistów z USA, metoda ta nie powinna być wykorzystywana w leczeniu jakichkolwiek schorzeń, jeśli nie ma niepodważalnych dowodów naukowych na bezpieczeństwo i skuteczność.

Ozon jako gaz jest niestabilny i wymaga szczególnej ostrożności. Nigdy nie należy wdychać czystego ozonu, ponieważ łączy się on z hemoglobiną we krwi i nie pozostawia miejsca na tlen. Prowadzi to do niedotlenienia (niedoboru tlenu) co może skutkować przedwczesną śmiercią.

Tlenoterapia hiperbaryczna zamiast ozonoterapii?

Tlenoterapia hiperbaryczna jest natomiast bardzo efektywnym zabiegiem, ponieważ właściwe dotlenienie organizmu pozwala na zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego na najwyższym możliwym poziomie. Komory hiperbaryczne są stosowane w Japonii z powodzeniem już 15 lat! 

Specyfika zabiegu

Działanie tlenoterapii hiperbarycznej polega na wzbogacaniu organizmu w czysty tlen podawany pod ciśnieniem wyższym niż to w otoczeniu. Pacjent oddycha czystym tlenem podawanym z koncentratora, za pomocą wąsów lub maski tlenowej. W komorze ciśnienie podnosi się do 1,5 ATA.

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej

Głównym efektem jest podniesienie ciśnienia parcjalnego tlenu w tkance. Zwiększenie ilości tlenu, zarówno we krwi, jak i w osoczu, powoduje lepsze ukrwienie tkanek, w tym tkanki mózgu. Przyspieszony metabolizm eliminuje dużą ilość toksyn, które mają swój udział w rozwoju wielu chorób.

Nikłe działania niepożądane

Podczas wzrostu i spadku ciśnienia w komorze może dojść do nieznacznego zatkania uszu, podobnie jak przy starcie i lądowaniu samolotu lub schodzeniu pod wodę. Jest to normalny objaw, który można zniwelować, przełykając ślinę lub popijając wodę w trakcie kompresji i dekompresji komory.

Artykuł “Powikłania tlenowej terapii hiperbarycznej w otolaryngologii”, Otolaryngol Pol 2009 wskazuje, że “Terapia hiperbaryczna jest bezpieczną metodą leczenia, jeżeli polega na kompresji nie większej niż 3 ATA i trwa jednorazowo nie dłużej niż 120 min, a poważne powikłania tego sposobu terapii zdarzają się wyjątkowo rzadko. Analiza Daviesa z 1989 r. wykazała, że jedynie w 198 przypadkach na 57 758 sprężeń personel medyczny obsługujący komorę hiperbaryczną był zmuszony, z powodu niemożności uzyskania drożności trąbki słuchowej przez chorego znajdującego się w komorze, na przerwanie ekspozycji na tlen hiperbaryczny i wcześniejszą dekompresję. We wszystkich przypadkach po okresie przerwy poświęconej treningowi usprawniającemu uzyskiwanie drożności trąbki słuchowej i farmakoterapii, HBO wznowiono “

tlenoterapia

Wskazania do tlenoterapii hiperbarycznej

Istnieje około 100 wskazań do tlenoterapii hiperbarycznej, potwierdzonych badaniami naukowymi. Do najbardziej znanych należą:

Badanie w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, przeprowadzone na 391 osobach z trudno gojącymi się ranami. Wykonano aż 5172 zabiegi w komorach hiperbarycznych i udokumentowano przyspieszenie regeneracji oraz redukcję objawów z bolesnych miejsc ciała.

Badania naukowców z Dallas i Bostonu dotyczące stopy cukrzycowej dowiodły, że regularne korzystanie z tlenoterapii hiperbarycznej przez diabetyków redukuje ryzyko amputacji chorej stopy, aż o 33%

„Terapia HBOT wydaje się zmniejszać ryzyko poważnej amputacji w przypadku stosowania u pacjentów z przewlekłymi, niegojącymi się ranami, takimi jak te wynikające z powikłań cukrzycowych” – dr Lee Rogers z Amputation Prevention Centers of America.

Obecna wiedza naukowa pozwala nam określić co jest przyczyną opóźnionego gojenia się uszkodzeń skóry. Dlatego, uzasadnieniem jest ograniczenie angiogenezy, czyli tworzenia się nowych naczyń krwionośnych do transportu hemoglobiny wraz z tlenem, co w konsekwencji powoduje niedotlenienie i przewlekły stan zapalny. Na co skutecznym sposobem leczenia jest tlenoterapia hiperbaryczna.

  • Zapobieganie starzeniu się

Najnowsze badania przeprowadzone w listopadzie 2020  (Institutional Review Board of the Shamir Medical Center, Israel) bezsprzecznie dowodzą, że tlenoterapia hiperbaryczna wpływa na długość telomerów.Telomer, niczym plastikowa końcówka na sznurowadle, zabezpiecza chromosomy. Niestety podczas każdego procesu replikacji chromosom nie może być w pełni skopiowany, co powoduje jego powolne skracanie. Skrócenie telomerów podczas powielania DNA przyczyniać się może do starzenia się organizmu. Dzięki zastosowaniu HBOT udało im się odwrócić proces starzenia oraz wydłużyć telomery o 20%. W rezultacie udowodniono, że komora hiperbaryczna jest istotnie sposobem na starzenie się.

Przeprowadzone w 1998 r. badania doktora Williama Fife’a potwierdzają liczne korzyści płynące ze stosowania tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu boreliozy. Zastosowanie tlenu pod ciśnieniem było skuteczne nawet wśród pacjentów nie objętych antybiotykoterapią.  Dlatego, leczenie boreliozy łagodną tlenoterapią może stanowić doskonałe uzupełnienie procesu leczenia. 

Ma to swoje uzasadnienie w środowisku życia bakterii wywołujących boreliozę. Nie tolerują one bowiem środowiska o wysokim stężeniu tlenu i pod wpływem tlenoterapii hiperbarycznej, giną. Zabiegi w komorze hiperbarycznej są powszechnie zalecane m.in. w USA, Kanadzie, Chinach, Australii i Japonii jako terapia wspomagająca leczenie boreliozy.

Wodoroterapia – skuteczny zabieg dopełniający tlenoterapię

Wodór możemy wprowadzać do naszego organizmu za pomocą inhalacji lub poprzez picie wody wodorowej. Inhalacje wodorowe są jednak skuteczniejsze. 

Działanie wodoru

Cząsteczki wodoru rozbrajają wolne rodniki, których nadmiar w organizmie prowadzi do powstawania wielu chorób. Bierze to swój początek w tzw. stresie oksydacyjnym, czyli przedłużającym się stanie nierównowagi między procesami utleniania i antyoksydacją. Prowadzi on do chorób takich jak: miażdżyca i inne choroby sercowo-naczyniowe, przedwczesne starzenie się i choroby skóry, choroby mózgu: choroba Alzheimera, Parkinsona, demencja a także do nowotworów i wielu innych chorób. 

Inhalacje bazują więc na działaniu antyoksydacyjnym wodoru cząsteczkowego. Jest on najmniejszą cząsteczką, która może przenikać przez błony komórkowe w procesie dyfuzji i dzięki temu od razu zaczyna swoje działanie przeciwutleniające. Przekracza on nawet barierę krew-mózg, chroniąc nasz “procesor” przed stresem oksydacyjnym. 

Czy istnieją przeciwwskazania do zabiegu?

Zdecydowanym plusem inhalacji wodorowych jest to, że nie ma do nich przeciwwskazań. Ponadto wodór cząsteczkowy nie jest w żadnym stopniu toksyczny, ponieważ jego nadmiar łatwo się wydala oraz wykazuje selektywne działanie. Cząsteczka wodoru atakuje najbardziej szkodliwe rodniki hydroksylowe, nie niszcząc jednocześnie tych, które mają korzystne działanie dla organizmu.

Skuteczność inhalacji wodorowych

Istnieje wiele badań naukowych potwierdzających skuteczność terapii wodorem, w tym ostatnie, dotyczące pacjentów z COVID-19. Przeprowadził je dyrektor Youn Sung Lee, szef Instytutu Badań Immunologicznych, na dziewięciu pacjentach z potwierdzonym COVID-19 w wieku od 42 do 70 lat. W przypadku wszystkich tych pacjentów czas inhalacji wodorowych wynosił 5 godzin dziennie. Dzięki temu odzyskali całkowicie zdrowie w ciągu 4-8 dni. Dodatkowo, nie mieli objawów pocovidowych. Badanie to jest bardzo obiecujące, gdyż pełne leczenie COVID-19 trwa średnio 25-50 dni, szczególnie w przypadku osób starszych. Natomiast działanie wodoru pozwoliło skrócić ten czas do 4-8 dni. 

Ciekawostka

W Japonii urządzenia do inhalacji wodorem zainstalowano w pogotowiu i pojazdach pogotowia ratunkowego! Ma to na celu zapobieganie nadmiernemu generowaniu reaktywnych form tlenu (ROS) w organizmie pacjentów. Dochodzi do tego po wdychaniu silnie skoncentrowanego tlenu z powodu zatrzymania akcji serca, udaru mózgu i choroby płuc.

Połączenie tlenoterapii i wodoroterapii

W książce „Hydrogen Medicine: Combining Oxygen with Hydrogen and CO2” dr Mark Sircus zaznacza, że jeśli zmienimy skład naszego organizmu z kwasowego – pozbawionego tlenu, na alkaliczny – nasycony tlenem, to bakterie, wirusy i grzyby nie będą mogły się rozwijać.
Dlatego też warto łączyć wodór z tlenem, ponieważ tlenoterapia głęboko dotlenia nasz organizm. Wodór i woda wodorowa natomiast zmieniają pH na zasadowe z kwasowego.

Woda o dodatnim pH (powyżej 6) to tak zwana woda zasadowa (żywa woda). Jest uznawana za przeciwutleniacz i przyczynia się do odkwaszania organizmu. Wysokie pH zasadowe oraz ujemne ORP, które posiada, alkalizuje organizm i zwalcza wolne rodniki.

Właściwości wody alkalicznej

  • Naturalny środek pobudzający
  • Naturalny przeciwutleniacz (antyoksydant)
  • Alkaliczne pH pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu
  • Jest szybko wchłaniana, szybko nawadnia komórki, dostaje się do każdego zakamarku organizmu i tak samo szybko wymywa zanieczyszczenia i toksyny
  • Posiada mniejsze napięcie powierzchniowe – pomocne przy zagęszczeniu krwi i innych problemach z tego wynikających
  • Będąc antyoksydantem chroni zdrowe komórki, neutralizuje wolne rodniki zmniejszając skutki ich działalności
  • Przy codziennym użyciu pobudza naturalną siła organizmu, wspomaga system odnowy organizmu, zmniejsza się zakwaszenie ciała, polepsza się samopoczucie.

Autor zwraca również uwagę na to, że nowotwory mogą powstawać w wyniku braku jodu oraz słabego dotlenienia tkanek. Skuteczną bronią w takiej sytuacji jest wodór. To prawdopodobnie jedyny antyoksydant, który może przeniknąć do komórek na poziomie mitochondrialnym z racji swojego małego rozmiaru. Następnie wodór chroni mitochondria przed reaktywnym tlenem.

Podsumowanie

Podsumowując, tlenoterapia hiperbaryczna i inhalacje wodorowe są bardzo skutecznymi zabiegami i co najważniejsze bezpiecznymi dla nas! Poprzez indywidualne dobranie zabiegu do potrzeb pacjenta, możemy zyskać dużo pozytywnych efektów zdrowotnych, unikając skutków ubocznych. Przed przystąpieniem do określonego zabiegu powinniśmy zapoznać się z badaniami naukowymi, potwierdzającymi jego skuteczność. Utwierdzą nas one w przekonaniu o bezpieczeństwie danej terapii.

Odwiedź nas w Krakowskim Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej

ul. Rzeczna 8/1 lub ul. Raciborska 17 (Pasaż Ruczaj)

telefon: +48 730 174 307

Comments are closed.