Godziny otwarcia: pn - pt 9.00 - 20.00

Łagodna tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu uszkodzonej funkcji mózgu

mózg

Dr Gunnar Heuser, specjalista od ekspozycji na toksyny, udokumentował wyniki serii zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej u 9 pacjentów cierpiących z powodu uszkodzonej funkcji mózgu. Celem badania było sprawdzenie jakie efekty spowoduje zastosowanie 1.3 ATA w trakcie terapii hiperbarycznej u tych pacjentów. Wśród pacjentów Dr Heuser’a były osoby, które doznały uszkodzenia funkcji mózgu,
dotyczących pamięci i równowagi wynikających z wieloletniego narażenia na różne chemikalia, pestycydy
i rozpuszczalniki. U niektórych z nich rozwinęły się zaburzenia uwagi i koncentracji przez co mogli oni
doświadczać przykrych skutków, które zmieniały i zaburzały ich jakość życia. Należy zwrócić uwagę na to, że wykonanie rezonansu magnetycznego u tych pacjentów potwierdziło, że nie doszło do śmierci komórek mózgu, a jedynie do utraty ich właściwej funkcji.

Obrazowanie SPECT

Badanie SPECT, czyli tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (z ang. Single Photon Emission
Computered Thomography) jest złożoną metodą badawczą z dziedziny medycyny nuklearnej, stosowaną
w praktyce klinicznej. Metoda ta jest bezbolesna i polega na uzyskiwaniu obrazu narządów, a przede
wszystkim oceny ich czynności, przy pomocy niewielkich dawek izotopów promieniotwórczych
(radiofarmaceutyków). Skan jest wykonywany poprzez wstrzyknięcie pacjentowi substancji radioaktywnej,
która przemieszcza się przez mózg i rozprowadza systemem naczyń krwionośnych układu krążenia.
Następnie mózg pacjenta jest skanowany, po czym program komputerowy tworzy trójwymiarowy,
kolorowy obraz, który ilustruje przepływ krwi do wszystkich obszarów mózgu. Obrazowanie SPECT
pomogło w zidentyfikowaniu tych części mózgu, które zostały nieaktywne z powodu braku odpowiedniej
ilości tlenu. Prawidłowy, zdrowy mózg osoby dorosłej powinien być oznaczony głównie kolorem żółtym na obrazie SPECT. Pojawienie się koloru zielonego świadczy o zmniejszonym przepływie krwi i tlenu, z kolei niebieski i fioletowy kolor świadczą o znacząco zredukowanym przepływie krwi w mózgu.

Metody

Każdy pacjent został poddany serii 10 zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej, a pojedynczy zabieg trwał
jedną godzinę. Były one wykonywane nieprzerwanie przez pięć dni w pierwszym i drugim tygodniu. W celu obiektywnego sprawdzenia efektów sesji 10 zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej, wykonano obrazowanie SPECT mózgu każdego pacjenta biorącego udział w badaniu, zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu serii zabiegów.

Wyniki

U każdego z pacjentów biorących udział w badaniu zanotowano poprawę zaledwie po 10 zabiegach.
Zgłaszali oni mniej problemów z pamięcią krótkotrwałą, równowagą, a także bólami głowy czy innymi
objawami spowodowanymi zaburzonym krążeniem w mózgu. Skany badania SPECT jednoznacznie
i obiektywnie potwierdziły wzrost przepływu krwi i tlenu do obszarów mózgu, w których wcześniej doszło
do ich deficytu, co dotyczyło m.in. płata skroniowego, w którym zlokalizowane są ośrodki odpowiedzialne
za pamięć krótkotrwałą. Poprawa krążenia w płacie skroniowym, widoczna w obrazowaniu SPECT została
zweryfikowana i tym samym potwierdzona w momencie odzyskania przez pacjentów pamięci
krótkotrwałej.

Dyskusja

Korzyści płynące z zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej u pacjentów, szczególnie tych narażonych na
działanie substancji toksycznych wydają się być bardzo pozytywne. Wstępne wyniki wskazują, że
tlenoterapia hiperbaryczna ma widoczny i pozytywny wpływ na niektóre objawy takie jak zaburzenia
pamięci krótkotrwałej, czy równowagi. To badanie, a także inne, dodatkowe badania wzbogacą nasze
zrozumienie jak wiele ekscytujących możliwości niesie ze sobą tlenoterapia hiperbaryczna.

Podsumowanie

Na uwagę zasługują słowa samego Dr Gunnar’a Heuser’a:
“Z radością możemy powiedzieć, że nasi pacjenci subiektywnie odczuli poprawę, ale również skany SPECT
pokazują, że ich stan uległ obiektywnej poprawie dzięki zwiększonemu przepływowi krwi do płata
skroniowego i innych obszarów mózgu.”

Źródła

https://hyperbaricstudies.com/wp-content/uploads/Clinical-Study-Mild-Hyperbarics-for-Impaired-Brain-Function.pdf

Zapraszamy do Krakowskiego Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej

Chcesz poczuć na własnej skórze jak działa tlenoterapia hiperbaryczna? Zapraszamy Cię do Krakowskiego Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej!

ul. Rzeczna 8/1
ul. Raciborska 17
ul. Koło Strzelnicy 3

12 312 07 37

Comments are closed.