Godziny otwarcia: pn - pt 9.00 - 20.00

Porównanie skuteczności tlenoterapii hiperbarycznej przy różnych poziomach tlenu i ciśnienia

W dzisiejszym wpisie postaramy się omówić skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej przy różnych poziomach tlenu i ciśnienia.

Oddychanie powietrzem w komorze hiperbarycznej o ciśnieniu 1,3 atm prowadzi do ponad 50% podwyższenia utlenienia tkanek. Istnieje wiele przypadków ilustrujących znaczące efekty wynikające z niewielkiego wzrostu ciśnienia powietrza, w tym wpływ na mózg. Co więcej, nawet niewielki wzrost ciśnienia częściowego, na przykład do 1,05 atm na wysokości 402 m poniżej poziomu morza (Morze Martwe), może prowadzić do zauważalnych efektów fizjologicznych. Ponieważ 50% podwyższenie utlenienia tkanek może mieć znaczące efekty fizjologiczne, leczenie powietrzem pokojowym o ciśnieniu 1,3 atm nie jest „bezskutecznym leczeniem”.

tlenoterapia

Badania na pacjentach

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu na pacjentach z łagodnym urazem mózgu (mTBI) przeprowadzonym przez Wolfa, użyto powietrza pokojowego o ciśnieniu 1,3 atm jako kontrolę placebo dla leczenia 100% tlenu o ciśnieniu 2,4 atm. Obie grupy wykazały istotne poprawy w objawach poznawczych oraz w ocenie zespołu stresu pourazowego (PTSD). Uważamy, że te wyniki są bardzo istotne: faktycznie dowodzą one, że znacznie tańsze i logistycznie prostsze leczenie pacjentów z mTBI za pomocą łagodnego HBNO2 (łagodne podwyższone ciśnienie 1,3 atm ) może prowadzić do istotnych popraw. Interpretacja opiera się na wcześniejszych badaniach, które wykazały, że łagodne warunki HBNO2 mogą być skutecznymi metodami leczenia.

Wyniki oparte na crossover

Wyniki badań oparte na badaniu crossover, dowodzą, że HBOT może indukować neuroplastyczność i znacząco poprawiać funkcje mózgu u pacjentów z łagodnym TBI z przedłużonym zespołem pourazowym w późnym stadium przewlekłym, lata po urazie. HBOT może być skuteczny w leczeniu innych zaburzeń mózgu, takich jak łagodzenie objawów PTSD lub naprawie uszkodzeń promieniowaniem. Jest również uzasadnione przypuszczenie, że HBOT może pomóc w zwolnieniu lub nawet odwróceniu zaburzeń metabolicznych związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Oddychanie 100% tlenu pod ciśnieniem 2,4 ATA generuje bardzo wysokie poziomy tlenu w tkankach, co może powodować efekt hamujący lub nawet toksyczność skupiskową. Możliwe jest więc, że HBOT z wykorzystaniem 2,4 ATA może być mniej skuteczne niż 1,3 ATA lub inne niższe poziomy ciśnienia.

Materiał pochodzi ze strony: LINK

Czytaj także: Jak łagodna tlenoterapia działa na nasz organizm?

Comments are closed.